Organi KUD France Koblar Železniki so:

  • Občni zbor (Zbor članov KUD)
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Disciplinska komisija

Izvršni  odbor:

Majda Demšar – predsednica KUD France Koblar Železniki

Mateja Markelj – podpredsednica KUD-a

Alenka Bertoncelj, tajnica

Nika Lotrič, blagajničarka

Miloš Šmid

Andreja B. Rant

Olga Oblak

Sandi Blaznik

 

Nadzorni odbor:

Andreja Kenda

Jerneja Tolar

Majda Tolar

 

Disciplinska komisija:

Oton Demšar

Aleksandra Markelj

Jure Zupanc