Kulturno umetniško društvo France Koblar Železniki, je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničuje svoje interese na področju kulture in s tem prispeva k bogatenju življenja v svojem ožjem in širšem okolju.

Naslov društva:
KUD France Koblar Železniki
Trnje 39
4228 Železniki

el. naslov :

Predsednik:
Majda Demšar

Člani upravnega odbora:
Alenka Bertoncelj, tajnica
Andreja Bogataj Rant
Majda Demšar
Mateja Markelj
Miloš Šmid
Nika Lotrič

Člani nadzornega odbora:
Stane Koblar
Jerneja Tolar
Andreja Kenda

Člani disciplinske komisije:
Oton Demšar
Aleksandra Markelj
Jure Zupanc

Kulturno umetniško društvo France Koblar Železniki
Trnje 39
4228 Železniki