Vabimo Vas na Občni zbor Kulturno umetniškega društva France Koblar Železniki, ki bo v soboto, 12. marca 2016, ob 19. uri v Kulturnem domu Železniki.

Dnevni red:

  1. Pozdrav predsednika KUD France Koblar Železniki
  2. Izvolitev organov občnega zbora
  3. Poročilo predsednika in blagajnika KUD France Koblar Železniki
  4. Poročila vodij sekcij
  5. Poročilo nadzornega odbora
  6. Poročilo verifikacijske komisije
  7. Razprava na poročila in potrditev poročil
  8. Formiranje nove sekcije (orgličarji)
  9. Pregled delovnega in finančnega plan za leto 2016
  10. Razno

Lep pozdrav!ZigKUD-a

Predsednik KUD France Koblar Železniki:
Blaž Vrhunc