25. 11. 2017 ob 19. uri v dvorani na Češnjici

V Železnikih nadaljujemo s tradicijo dobrodelnih koncertov Sončki dobrote v organizaciji skupine z istim imenom, ki odslej deluje kot sekcija KUD France Koblar Železniki.

Letos smo priredili že 9. koncert.

V želji da bi pripravili dober in pester program, za vsakega nekaj, smo letos povabili naslednje goste:

 • dva priznana ansambla – Vesele Begunjčane in Raubarje,
 • dva znana glasbenika, življenjska sopotnika, ki sta nastopila v duu kitar pod umetniškim imenom Duo Jasa,
 • mlade glasbenike iz Davče, ki so ne samo glasbeno ampak tudi igralsko nadarjeni, predstavljajo pa se kot Hribovska banda,
 • Moško vokalno skupino Cerkljanski zven,
 • Folklorno skupino KUD Mali vrh,
 • člane KUD France Koblar Železniki.

Prireditev, kot je dobrodelni koncert Sončki dobrote, je že večkrat dokazala, da več nas je, boljši je jutri za tiste, ki so pomoči potrebni. Doslej smo kar nekajkrat pomagali invalidnim osebam – tako odraslim kot otrokom. Pri tem smo prišli do spoznanja, koliko truda, časa, nege, raznih pripomočkov in terapij potrebujejo te osebe. Vse to pa zahteva ogromne vsote denarja.

Letos bomo vsa sredstva, ki smo jih zbrali s prostovoljnimi prispevki – 2.100 €,  namenili 8-letnemu močno naglušnemu dečku Galu, in sicer za premagovanje ovir na njegovi poti v samostojno življenje; za dodatne terapije in tehnične pripomočke, ki bodo njegov svet tišine naredili prijaznejši in predvsem bolj razumljiv.

Ob tej priložnosti pa bi se najprej radi zahvalili vsem nastopajočim, ki so prijazno odzvali našemu povabilu in se v celoti odrekli honorarju.

Vsekakor zahvala velja tudi obiskovalcem za njihove prostovoljne prispevke ter sponzorjem:

 • Lesni zadrugi za Selško dolino za brezplačen najem  dvorane,
 • Restavraciji Lušina za pripravo pogostitve za nastopajoče,
 • Občini Železniki, Restavraciji Lušina, podjetju PijaR Janja Rehberger, podjetju Triis, d.o.o. Železniki in DECOP, d.o.o. Železniki – vsem za njihov prispevek pri plačilu plakatov,
 • Frizerskemu salonu Tina Hermes d.o.o. za plačilo ozvočenja ter
 • Jani Habjan za okrasitev dvorane.

Organizatorji se že pripravljamo na jubilejni 10. koncert Sončki dobrote. Prizadevali se bomo, da bo le-ta nekaj posebnega.

Naj “sonce dobrote“ nikoli ne zaide.

Zapisala:
Majda Tolar

Železniki, 27.11.2017