mama – Majda Demšar
Tone (snubec) – Nejc Demšar
hči Francka – Aleksandra Markelj
hči Lojzka – Andreja Kenda
hči Ančka – Jerneja Tolar
hči Pepca – Alenka Bertoncelj
hči Ivanka – Bojana Kavčič
soseda Urša – Mateja Markelj
nečakinja Angelca / Janez – Nika Lotrič

režija Stane Koblar
scena: Oton Demšar
maska: Katja Močnik
kostumi: Majda Demšar, Nika Lotrič
rekviziti: Majda Demšar, Jerneja Tolar
glasba: Vili Tolar
šepetalki: Vita Dolenc, Cvetka Žitnik

Za pomoč pri režiji se zahvaljujemo Nadji Strajnar Zadnik.